Thuật Huấn Cán
Thuật Huấn Cán

Thuật Huấn Cán

Tác giả : Hoàng Xuân Việt

  • Số trang : 336
  • Lượt xem : 264
  • Lượt tải: 63
  • Đã đọc : 53
  • Kích thước : 4.3 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Thuật Huấn Cán

Thưa bạn, người cán bộ của lý tưởng tuyệt vời !
nếu không là mem, làm sao bạn phát dậy bột quần chúng.
nếu không là muối, làm sao bạn ướp được nhân dân
nếu không là đèn, làm sao bạn soi sáng được chính nghĩa
....

Danh sách bình luận

Brand Slider