Thuyết Lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 1
Thuyết Lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 1

Thuyết Lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 1

Tác giả : Nguyễn Đình Huề

  • Số trang : 230
  • Lượt xem : 298
  • Lượt tải: 58
  • Đã đọc : 82
  • Kích thước : 2.69 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Thuyết Lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 1

Quyển sách này là "Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử dùng trong Hoá học, do đó cũng có thể gọi là “Hoá học lượng tử". Sách viết cho những sinh viên mới bắt đầu đi vào môn này. Đương nhiên, sách chú trọng đặc biệt đến những vấn đề có liên quan mật thiết với Hoá học. Sách được biên soạn trên cơ sở cải tiến, bổ sung và chỉnh lí những bài giảng mà các tác giả đã thực hiện trong nhiều năm tại Khoa Hoá Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Một số phương pháp lí thuyết nhóm đã được đưa vào bên cạnh những phương pháp cơ học lượng tử.

Đặc điểm của sách là giảm nhẹ phần chứng minh, chỉ chứng minh khi thật cần thiết, do đó nhiều công thức và định lí chỉ được nêu ra (không chứng minh) để dùng ngay hoặc để biết. Tất nhiên phải bảo đảm tính hệ thống, tính lôgic khoa học. Mặt khác sách quan tâm phân tích ý nghĩa vật lí của vấn đề.

Sách gồm 15 chương, in thành hai tập, nội dung phù hợp với chương trình hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các trường đại học Sư phạm. Những thí dụ cụ thể, một số kiến thức toán, những công thức dài hoặc phức tạp, những chứng minh hoặc mô tả, những bảng, biểu, số liệu v.v... không đòi hỏi phải nhớ. Khi thiếu thời gian có thể bỏ những chương, mục hay tiểu mục có đánh dấu 2. Sự phân công biên soạn như sau :

Nguyễn Đình Huề (Chủ biên) : các chương 1 đến 6, từ 8 đến 10, và chương 12, 15.

Nguyễn Đức Chuy : các chương 7, 11, 13 và 14.

Các tác giả xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp và các bạn quan tâm đến sách đã hoặc sẽ góp ý những ý kiến bổ ích cho sự hoàn thiện sách.

Danh sách bình luận

Brand Slider