Tiên nhân chỉ lộ

Tác giả : Đông A Sáng
  • Lượt đọc : 584
  • Kích thước : 9.93 MB
  • Số trang : 128
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 346
  • Số lượt xem : 2.744
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tiên nhân chỉ lộ trên điện thoại
Các bạn yêu cờ thân mến !

Rồi đây, khi ngồi vào bàn cờ, bạn sẽ không còn lúng túng là nên khai cuộc như thế nào ? Và lo lắng đối thủ của mình sẽ áp dụng chiến lược gì ? Ta phải đối phó ra sao ?. Bạn ung dung, tự tin, vì trong tay bạn đã có tập sách "Chiến lược TIÊN NHÂN CHỈ LỘ"

Tiên nhân chỉ lộ, người tiên chỉ đường, hiểu nôm na là ta đi dò dẫm một nước cờ, để xem đối phương đi như thế nào; từ đó, ta chọn chiến lược thích hợp để công phá hay phòng thủ. Chiến lược này là ng k kinh nghiệm quý của các danh thủ làng cờ Hồng Kông, Thiên Tran Công Thuận, Dương Quang Lân tổng kết, chúng tôi sưu tầm, lược dịch, biên soạn.

Tiên nhân chỉ lộ có thể phá các lược đổi công như trung pháo, thuận pháo, liệt thủ pháo... và có thể phá các chiến lược phòng thủ như : bình phong mã, đơn đề mã, kim câu pháo... Đây là chiến lược công thủ khá sắc sảo, hiệu nghiệm. chiến

Tập sách này, giúp các bạn khai cuộc vừng vàng, rút kinh nghiệm biến ở trung cuộc. Ngoài ra, tập sách này còn nêu thêm chiến lược : "Đương đầu pháo đối bình phong mã" để các bạn tham khảo.

Người ta nói "cờ tiên, rượu thánh". "Cờ tiên" có thể hiểu : Ngoài có trình độ cao về chiến lược, về biến hóa, người chơi cờ còn phải đạt đến trình độ cao nhất về tâm thế : trầm tĩnh, tập trung, không bị ngoại cảnh chi phối. Tự tại, tự tin, khi ngồi vào bàn cờ. Có lẽ vì thế mà tập sách có tên "Tiên nhân chỉ lộ"...