Tiền và tâm lý
Tiền và tâm lý

Tiền và tâm lý

Tác giả : Nguyễn Quốc Trung

  • Số trang : 326
  • Lượt xem : 1888
  • Lượt tải: 655
  • Đã đọc : 340
  • Kích thước : 19.85 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tiền và tâm lý

Moneyosophy là tâm lý về tiền ứng dụng trong kinh doanh, bán hàng và khởi nghiệp

Danh sách bình luận

Brand Slider