Trang chủ
Tiếng Anh 10 Tập Một – Sách Học Sinh
Tiếng Anh 10 Tập Một – Sách Học Sinh

Tiếng Anh 10 Tập Một – Sách Học Sinh

Tác giả : Hoàng Văn Vân

Số trang : 66

Lượt xem : 20.747

Lượt tải : 5.073

Lượt đọc : 10.037

Kích thước : 5.70 MB

Đăng lúc : 2 năm trước

Thể loại :

Lớp 10 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tiếng Anh 10 Tập Một – Sách Học Sinh trên điện thoại

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 10, Tập Một là cuốn sách đầu tiên được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012, tiếp theo Chương trình tiếng Anh tiểu học và Chương trình tiếng Anh trung học cơ sở. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh, thông qua sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), phát triển năng lực glao tiếp bằng tiếng Anh dưới bồn hình thức nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh 10, Tập Một chủ trương lấy HỌC làm trung tâm, trong đó học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, giáo viên là người hướng dẫn, người tổ chức các hoạt động trên lớp, giúp học sinh giao tiếp có hiệu quả. Trong Tiếng Anh 10, Tập Một, tâm lý lứa tuổi của học sinh và các đặc điểm văn hóa của Việt Nam và của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước nói tiếng Anh và các nước trong khu vực, được coi trọng.

Tiếng Anh 10, Tập Một được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (theme) gần gũi với học sinh: Our Lives và Our Soclety. Mỗi chủ điểm được chia thành hai hoặc ba đơn bị bài học (Unit) tương ứng với các chủ đề (topic) gợi ý trong Chương trình. Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện.

Tiếng Anh 10, Tập Một được biên soạn trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh trung phổ thông ở Việt Nam, Sách nhận được sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Pearson và Hội đồng Anh,

Nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh và đông đảo bạn đọc quan tâm để sách được hoàn thiện hơn trong các lần in sau.

Các tác giả

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích