Trang chủ
Tiếng Anh 6 – Sách Giáo Viên
Tiếng Anh 6 – Sách Giáo Viên

Tiếng Anh 6 – Sách Giáo Viên

Tác giả : Hoàng Văn Vân

Số trang : 193

Lượt xem : 1.590

Lượt tải : 326

Lượt đọc : 549

Kích thước : 37.15 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 6 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tiếng Anh 6 – Sách Giáo Viên trên điện thoại

CONTENTS

INTRODUCTION

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

UNIT 2: MY HOUSE

UNIT 3: MY FRIENDS

REVIEW 1

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

REVIEW 2

UNIT 7: TELEVISION

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

REVIEW 3

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

UNIT 12: ROBOTS

REVIEW 4

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích