Trang chủ
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide

Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide

Tác giả : Trần Cao Bội Ngọc

Số trang : 154

Lượt xem : 5.270

Lượt tải : 1.473

Lượt đọc : 1.381

Kích thước : 48.88 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lớp 6 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide trên điện thoại

Contents

Introduction

Introducing Tiếng Anh 6 Friends Plus

Components of the course

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Student Book at a glance

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Workbook at a glance

Tiếng Anh 6 Friends Plus methodology

Evaluation and testing

Classroom Presentation Tool

Student Book contents

Teaching notes

Starter unit

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6

Unit 7

Unit 8

Tiếng Anh 6 Friends Plus Options

Workbook answer key

Student Book audio scripts

Workbook audio scripts

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích