Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 1.449
  • Kích thước : 48.88 MB
  • Số trang : 154
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.475
  • Số lượt xem : 6.670
  • Đọc trên điện thoại :
Contents

Introduction

Introducing Tiếng Anh 6 Friends Plus

Components of the course

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Student Book at a glance

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Workbook at a glance

Tiếng Anh 6 Friends Plus methodology

Evaluation and testing

Classroom Presentation Tool

Student Book contents

Teaching notes

Starter unit

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6

Unit 7

Unit 8

Tiếng Anh 6 Friends Plus Options

Workbook answer key

Student Book audio scripts

Workbook audio scripts

Thuộc bộ sách