Tiếng anh trong Y Khoa - Giáo trình về kỹ năng giao tiếp

Sách bao gồm 7 bài và các phụ lục chủ yếu về khả năng giao tiếp.
Qua giáo trình này sinh viên Y khoa có thể nắm bắt và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng anh của mình

  • Tác giả: Trần Phương Hạnh
  • Số trang: 353
  • Lượt xem: 71
  • Lượt tải: 8
  • Đã đọc: 18
  • Kích thước: 39.59 Mb