Tiếng Miến Cho Người Bắt Đầu

Tác giả : Sagaing
  • Lượt đọc : 243
  • Kích thước : 0.99 MB
  • Số trang : 291
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 140
  • Số lượt xem : 1.335
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tiếng Miến Cho Người Bắt Đầu trên điện thoại
- Hướng dẫn phát âm
Các bài học :
Cách chào hỏi, những từ tố lịch sự, những câu phủ định , hậu tố....