Tiếu lâm chính trị Việt Nam năm 1980

Tác giả : Trần Khốt
  • Lượt đọc : 817
  • Kích thước : 0.48 MB
  • Số trang : 105
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 240
  • Số lượt xem : 3.041
  • Đọc trên điện thoại :
Trùm chuyện rất hài hước về giai đoạn bao cấp, thật là cười ra nước mắt. Có lẽ vì tính chất đả kích, phê phán sâu sắc mà quyển sách cũng chỉ được lưu hành dưới hình thức viết tay và ebook.