Tiểu luận về dân Bắc kỳ

Tác giả : Gustave Dumoutier
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 61.86 MB
  • Số trang : 436
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 194
  • Số lượt xem : 689
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tiểu luận về dân Bắc kỳ trên điện thoại
Nội dung của cuốn sách gồm sáu chủ đề lớn liên quan tới tổ chức xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán và nếp sống thường nhật của người dân Bắc kỳ cuối thế kỷ thứ XIX:
1) Xã hội: tổ chức làng xã An Nam, việc xét xử, việc quân…
2) Gia đình: sinh con, cưới hỏi, tang ma…
3) Trò giải trí và nghề nghiệp: ca kỹ và đào kép, các nghề, chơi bài lá, đưa đò, sơn và dầu sơn, phu trạm
4) Thực phẩm: tục ăn đất, cỗ (cúng, làng, đám ma, mừng thọ), nước chấm, tín ngưỡng dân gian liên quan đến bữa ăn…
5) Y học: thầy lang, hiệu thuốc
6) Mê tín: phù thủy và bói toán, hậu vận, cốt tướng, diện tướng...

Những chủ đề được trình bày tương đối cụ thể theo quan sát, ghi chép và diễn giải của tác giả. Qua đây, độc giả phần nào hình dung được những nét văn hóa, phong tục tập quán, lối sống của người dân Bắc kỳ cuối thế kỷ XIX.