Tin Học Dành Cho Trung Học Cơ Sở Lớp 7 Quyển 2

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Thế Long
  • Lượt đọc : 2.323
  • Kích thước : 28.93 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.740
  • Số lượt xem : 10.511
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 2 - Lớp 7 nằm trong bộ sách giáo khoa Tin học THCS dành cho các em học sinh các lớp 6, 7, 8. 9 được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhằm giúp các em tiếp cận với máy tính, công nghệ thông tin, dữ liệu...

Thuộc bộ sách