Trang chủ
Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc
Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc
Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc
Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc
Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc

Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc

Tác giả : Hoắc Vũ Giai

Số trang : 483

Lượt xem : 969

Lượt tải : 276

Lượt đọc : 203

Kích thước : 7.94 MB

Đăng lúc : 4 tháng trước

Thể loại :

Tâm Lý – Kỹ Năng Sống Kinh Tế – Quản Lý

Đọc trên điện thoại

Đọc Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc trên điện thoại

Ngày nay trên thương trường cạnh tranh hết sức gay go chẳng khác gì anh hùng hào kiệt tranh nhau cát cứ thời Tam quốc. Vì vậy, vận dụng chính xác mưu trí của Tam quốc sẽ như hổ thêm vuốt.
Sự túc trí đa mưu của Gia Cát Lượng đã là sự gợi mở cho các nhà doanh nghiệp Nhật Bản, thành công hiển hách của công ty điện tử SONY chính là kết quả vận dụng về tầm nhìn Gia Cát Lượng của công ty này.

Có thể bạn sẽ thích