Tổ chức và quản lí công tác thư viện

  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 18.45 MB
  • Số trang : 181
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 48
  • Số lượt xem : 679
  • Đọc trên điện thoại :
Trong chương trình đào tạo Ngành Thư viện – Thông tin ở bậc đại học, học phản Tổ chức và quản lí công tác thư viện có một vị trí quan trọng. Học phản này phục vụ trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên về lĩnh vực tổ chức và quản lí Thư viện – Thông tin trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế. Nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn đã chỉ đạo Khoa Thư viện – Thông tin tổ chức biên soạn Giáo trình Tổ chức và quản lí công tác thư viện
Tác giả của giáo trình – Th.S Âu Thị Cẩm Linh – là một nhà giáo và là một cán bộ quản lí thư viện tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tổ chức quản lí thư viện.
Giáo trình thể hiện được tính hiện đại trong việc trình bày những tri thức và kĩ năng quản lí của Ngành Thư viện – Thông tin.
Trên cơ sở chương trình đào tạo Ngành Thư viện – Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo trình được thiết kế thành 15 chương và phần chú dẫn. Cuối mỗi chương có phần bài tập để sinh viên có thể tự học tập và nghiên cứu.
Xin trân trọng giới thiệu giáo trình Tổ chức và quản lí công tác thư viện với sinh viên Ngành Thư viện – Thông tin, với những người đang tác nghiệp trong lĩnh vực Thư viện – Thông tin và với bạn đọc.
Cũng như tác giả của giáo trình, chúng tôi rất mong được tiếp tục chia sẻ với người sử dụng những vấn đề học thuật thuộc lĩnh vực Thư viện - Thông tin được trình bày trong giáo trình này.
Xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục đã tạo điều kiện để giáo trình này được xuất bản.