Toán 6 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 1.348
  • Kích thước : 36.00 MB
  • Số trang : 177
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.581
  • Số lượt xem : 5.966
  • Đọc trên điện thoại :
Lời nói đầu

Nhằm mục đích chia sẻ những ý tưởng cốt lõi và phương pháp giảng dạy hiệu quả với các đồng nghiệp sẽ giảng dạy môn Toán lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tác giả sách giáo khoa Toán 6 thuộc bộ sách Châu trời sáng tạo đã biên soạn cuốn TOÁN 6 – Sách giáo viên.

Sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất giới thiệu về chương trình môn Toán lớp 6 và sách giáo khoa Toán 6 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Phần thứ hai trình bày các gợi ý và hướng dẫn dạy học từng bài theo sách giáo khoa.

Nếu như trong phần thủ nhất chúng tôi trình bày thật cô đọng về chương trình để giúp quỷ thầy, cô nhanh chóng nắm bắt nội dung chương trình và các yêu cầu cần đạt thì trong phần thứ hai chúng tôi lại trình bày rất chi tiết các gợi ý và hướng dẫn cụ thể về cách dạy từng bài trong sách giáo khoa để quý thầy, cô có thêm thông tin tham khảo khi chuẩn bị bài giảng. Để sử dụng sách giáo viên được hiệu quả, rất mong quý thầy, cô lưu ý một số điểm quan trọng sau:

1. Sách giáo viên là tài liệu tham khảo mang tính chất định hưởng và gợi ý cho giáo viên trong quá trình dạy học, giáo viên không nhất thiết phải theo các gợi ý này.

2. Mỗi tiết toán thường phát triển đầy đủ các năng lực đặc thù, tuy nhiên mức độ đối với từng năng lực có khác nhau. Tuỳ bài học, ta nên chú trọng những năng lực có điều kiện phát huy ở bài học đó.

3. Nhiều gợi ý trong các hoạt động chỉ mang tính chỉ bảo về mặt nội dung cần đạt được, giáo viên nên chủ động lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức học tập nhằm đạt hiệu quả

4. Số tiết đối với mỗi bài chỉ là dự kiến, tuỳ tình hình cụ thể của lớp học, giáo viên có thể điều chỉnh cho phù hợp.

5. Dựa vào sách giáo viên, người dạy niên sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù hợp với học sinh, điều kiện vật chất cũng như văn hoá vùng miền để hoạt động dạy học thực sự mang lại kết quả tốt.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, xây dụng để cuốn sách được sử dụng hiệu quả. Kính chúc quý thầy, cô thành công trong việc triển khai chương trình mới với sách giáo khoa Toán 6 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Các tác giả

Thuộc bộ sách