Tóm Tắt Lý Thuyết Và Công Thức Giải Nhanh Toán 12 Năm Học 2019-2020

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Quốc Nghĩa
  • Lượt đọc : 546
  • Kích thước : 3.93 MB
  • Số trang : 90
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 193
  • Số lượt xem : 2.214
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tóm Tắt Lý Thuyết Và Công Thức Giải Nhanh Toán 12 Năm Học 2019-2020 trên điện thoại
Cuốn sách "Tóm Tắt Lý Thuyết Và Công Thức Giải Nhanh Toán 12 Năm Học 2019-2020" do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn giúp các em nắm vựng các chuyên đề lý thuyết trọng tâm cũng như các công thức để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm toán lớp 12.

Sách bao gồm 7 phần, mỗi phần có các dạng bài tương ứng kèm theo:

Phần I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số.
Cực trị hàm số.
Một số dạng toán liên quan đến cực trị hàm số.
Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất.
Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
Tiếp tuyến.
Tương giao đồ thị.
Điểm đặc biệt của họ đường cong.

Phần II. Mũ và logarit

Lũy thừa và hàm số lũy thừa.
Logarit.
phương trình mũ và logarit.
Bài toán lãi suất ngân hàng.

Phần III. Nguyên hàm – tích phân ứng dụng tích phân

Nguyên hàm.
Các phương pháp tính nguyên hàm.
Tích phân.
Phương pháp tính tích phân.
Tích phân các hàm số sơ cấp cơ bản.
Ứng dụng tích phân.

Phần IV. Số phức

Số phức.
Phép cộng trừ nhân chia số phức.
Tập hợp điểm biểu diễn số phức.
Phương trình bậc hai với hệ số thực.
Bài toán liên quan đến max – min mô đun số phức.

Phần V. Khối đa diện

Khối lăng trụ và khối chóp.
Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện.
Hai đa diện bằng nhau.
Phân chia và lắp ghép các khối đa diện.
Khối đa diện lồi.
Thể tích khối đa diện.
Các công thức hình phẳng.
Một số công thức tính nhanh thể tích khối chóp thường gặp.
Các công thức đặc biệt thể tích tứ diện.

Phần VI. Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu

Mặt nón tròn xoay và khối nón.
Mặt trụ tròn xoay.
Mặt cầu – khối cầu.
Một số dạng toán và công thức giải.
Một số dạng toán và công thức giải bài toán mặt cầu.
Tổng hợp các công thức đặc biệt về khối tròn xoay.

Phần VII. Hệ trục tọa độ trong không gian Oxyz

Hệ tọa độ không gian.
Mặt phẳng.
Đường thẳng.
Mặt cầu.
Một số dạng giải nhanh cực trị không gian.