Totem Sói
Totem Sói

Totem Sói

Tác giả : Khương Nhung

  • Số trang : 517
  • Lượt xem : 675
  • Lượt tải: 136
  • Đã đọc : 302
  • Kích thước : 2.45 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Totem Sói

Đây là một bộ sách lạ - một kỳ thư duy nhất trên thế giới, mô tả nghiên cứu về sói thảo nguyên Mông Cổ. Đọc sách này chúng ta được thưởng thức một món ăn tinh thần vô tận về tôtem sói. Bởi lẽ nó vô cùng phong phú, bởi lẽ nó không thể tái hiện.

Danh sách bình luận

Brand Slider