Trái Tim của Bụt
Trái Tim của Bụt

Trái Tim của Bụt

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

  • Số trang : 297
  • Lượt xem : 351
  • Lượt tải: 52
  • Đã đọc : 61
  • Kích thước : 1.1 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Trái Tim của Bụt

"Trái tim của Bụt" là Phật pháp căn bản để dạy cho người xuất gia, đã và đang được sử dụng bởi các giáo thọ trẻ ở Việt Nam, dùng giảng dạy trong các trường Phật học cơ bản. Cuốn sách tập hợp 25 bài phật pháp căn bản. Các vị giáo thọ trẻ ở Việt Nam dùng "Trái Tim Của Bụt" làm tài liệu giảng dạy và họ cũng sử dụng nhiều tư liệu khác của Làng Mai. Trải qua quá trình dạy dỗ và thực tập thì tác giả đã sáng tạo ra được những pháp môn rất mầu nhiệm mà những người tại gia và cư sĩ cũng có thể thừa hưởng được.

Những quan niệm như tăng thân, tăng nhãn, làm mới, soi sáng, thiền lạy, đệ nhị thân v.v ... là những hoa trái của sự thực tập và học hỏi ở Làng Mai, Hiện nay cuốn sách không những được sử dụng trong giới xuất gia mà còn được sử dụng trong giới tại gia...

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Các cuốn sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Xem chi tiết

Brand Slider