Trịnh Công Sơn Có Một Thời Như Thế

Thể loại: Âm Nhạc
Tác giả : Nguyễn Đắc Xuân
  • Lượt đọc : 603
  • Kích thước : 17.31 MB
  • Số trang : 213
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 559
  • Số lượt xem : 3.796
  • Đọc trên điện thoại :
Trịnh Công Sơn hô hào mọi người “phải sống, phải thấy, phải nói” và chính anh đã sống dâng hiến trọn đời mình cho tình tự quê hương, anh đã thấy được một đất nước bị ngoại thuộc chia cắt rồi vùng lên đấu tranh giành được độc lập thống nhất, anh đã nói lên được những buồn đau của chiến tranh và sự hân hoan khi được hưởng hạnh phúc hoà bình. Từ sau ngày Trịnh Công Sơn “Giã từ cõi tạm” (4.2001), những chữ “Phải” của anh bổng sống dậy trong tôi và hơn một lần tôi tâm...