Trịnh Công Sơn - Thư tình gửi một người

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 861
  • Kích thước : 14.08 MB
  • Số trang : 344
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 1.035
  • Số lượt xem : 6.757
  • Đọc trên điện thoại :
Tập Thư tình gửi một người của Nhà xuất bản Trẻ ra mắt nhân kỷ niệm mười năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ trần (1/4/2001 - 1/4/2011); đầu sách này cũng ở trong số các ấn phẩm đặc biệt ra đời trong tháng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Trẻ (1981–2011).

Thông qua những lá thư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cô gái Huế có tên Ngô Vũ Dao Ánh, người đọc không chỉ tìm thấy vẻ đẹp kỳ diệu của một tình yêu huyền nhiễm mà còn hiểu được những lo âu, dẫn vật triền miên của nhạc sĩ về kiếp người, về lòng tin và những điều tốt đẹp đang bị mai một dần trong cõi nhân gian. Bên cạnh gia tại đó sợ về âm nhạc của Trịnh Công Sơn, dây có thể được xem là một áng văn chương thật ấn tương trong đời hoạt động nghệ thuật của ông.

Tập Thư tình gửi một người này được thực hiện với hai loại ấn bản thông thường và đặc biệt.

Trong những lá thư, có khá nhiều từ tiếng Pháp cũng như có nhiều trích dẫn đã được chuyển sang Việt ngữ hoặc chú giải; công việc tạm dịch nghĩa và chú giải có thể chưa hoàn toàn chính xác với những gì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn nói trọng thư. Rất mong được bạn đọc góp ý đề nếu ăn phẩm tái bản trong tương lai sẽ hoàn chỉnh hơn.

Đây là tuyển tập 300 bức thư tình mà Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh trong thời gian TCS dạy học tại Bảo Lộc.