Trung pháo đối quy bối pháo
Trung pháo đối quy bối pháo

Trung pháo đối quy bối pháo

Tác giả : Nguyễn Bá Hùng

  • Số trang : 207
  • Lượt xem : 327
  • Lượt tải: 50
  • Đã đọc : 87
  • Kích thước : 16.16 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Trung pháo đối quy bối pháo

Ngày nay, sự phát triển của bộ môn cờ tướng ở nước ta cũng như trên thế giới tiến đến một mức độ mà có lẽ chính chúng ta phải mặc nhiên công nhận rằng sẽ rất lạc hậu và chắc chắn sự lùi lại một bước xa nếu chúng ta không kịp thời hoà nhập cũng như đuổi kihp được phong trào tiến hoá đó.
Chúng ta thấy rằng nghệ thuật chơi cờ từ sự hình thành giai đoạn xuất quân, cho đến những diễn biến phức tạp ở trung cuộc và sau cùng là những ván cờ tang mang tính chất sáng tạo đã được các chuyên gia cũng như các soạn giả về cờ tướng trên thế giới nghiên cứu và biên soạn một cách tỉ mỉ công phu đã khiến chúng ta cảm thấy như bước vào một rừng hoa thơm cỏ lạ mà tất cả những gì chứa đựng trong đó điều đem lại cho chúng ta sự thích thú vô biên cùng với niềm đam mê tuyệt vời.

Danh sách bình luận

Brand Slider