Trang chủ
Tứ đại pháp kinh & Thượng đế giảng Chân Lý
Tứ đại pháp kinh & Thượng đế giảng Chân Lý
Tứ đại pháp kinh & Thượng đế giảng Chân Lý
Tứ đại pháp kinh & Thượng đế giảng Chân Lý
Tứ đại pháp kinh & Thượng đế giảng Chân Lý

Tứ đại pháp kinh & Thượng đế giảng Chân Lý

Tác giả : Tâm Linh Ngọc

Số trang : 180

Lượt xem : 60

Lượt tải : 9

Lượt đọc : 5

Kích thước : 1.83 MB

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Tứ đại pháp kinh & Thượng đế giảng Chân Lý trên điện thoại

Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng:
Thầy của các con là ông Thầy Trời; nên biết một ổng mà thôi, thì đủ, nghe à! Ngôi vị Bạch Ngọc Kinh chẳng ưa chứa kẻ hung hăng mà lạ một điều là kẻ hung hăng đạo đức thường phá cửa lún đặng vào, địa vị phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy.
ĐỨC CHÍ TÔN.

Có thể bạn sẽ thích