Từ Điển Việt – Hàn

Tác giả : Tô Thị On
  • Lượt đọc : 438
  • Kích thước : 55.29 MB
  • Số trang : 1431
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 297
  • Số lượt xem : 1.535
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Từ Điển Việt – Hàn trên điện thoại
Cuốn sách "Từ Điển Việt – Hàn" của tác giả Tô Thị On và các cộng sự biên soạn nhằm giúp các bạn học tiếng Hàn quốc có thể tra cứu từ loại một cách nhanh chóng, khoa học và tiết kiệm thời gian cũng như cống sức bỏ rác để tìm tòi và thu thập từ loại tiếng Hàn phục vụ cho nghành kinh tế, thương mại thép vần của tiếng Việt.