Trang chủ
Từ Điển Việt Ý - Ý Việt
Từ Điển Việt Ý - Ý Việt

Từ Điển Việt Ý - Ý Việt

Tác giả : CARLO ARDUINI - NGUYỄN VĂN HÒA

Số trang : 1212

Lượt xem : 1.849

Lượt tải : 274

Lượt đọc : 415

Kích thước : 33.49 MB

Đăng lúc : 2 năm trước

Thể loại :

Học Ngoại Ngữ Học Ngoại Ngữ

Tải xuống (33.49 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Từ Điển Việt Ý - Ý Việt trên điện thoại

Đây là bản in lại Từ điển Việt-Ý và Từ điển Ý-Việt xuất bản năm 2004, in gộp, có bổ sung và sửa chữa Từ điển Việt - Ý in năm 1999 và Từ điển Ý-Việt in năm 2002. Từ điển có hơn 32.000 từ, gồm những từ thông dụng và thuật ngữ nhiều ngành tri thức nhân văn. Về cú pháp có nhiều kiểu nói đặc biệt và tục ngữ được sử dụng nhiều trong hai ngôn ngữ.Công trình này mong giúp ích những người học tiếng Ý và mong sữ là một cống hiến cụ thể vào việc phát triển những quan hệ văn hóa và hữu nghị giữa Việt Nam và Italia.

Có thể bạn sẽ thích