Tư duy như một kẻ lập dị

Tác giả : Steven Levitt
  • Lượt đọc : 1.527
  • Kích thước : 3.54 MB
  • Số trang : 272
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 1.771
  • Số lượt xem : 6.467
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tư duy như một kẻ lập dị trên điện thoại
Trong Tư duy như một kẻ lập dị, độc giả sẽ học được các bước để suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn mới, tích cực và hiệu quả hơn như:

Bạn cần loại bỏ hết những định kiến, tư duy cũ, bởi sẽ rất khó để nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng nếu bạn đã có sẵn giải pháp theo lối cũ cho vấn đề đó.

Hãy học cách nói “tôi không biết” cho đến khi bạn có thể thừa nhận những gì bạn không biết

Hãy suy nghĩ như một đứa trẻ, bởi những ý tưởng tuyệt vời và những câu hỏi tuyệt vời sẽ được nảy sinh từ đó.

Hãy học cách nhìn nhận tích cực việc từ bỏ, bởi bạn không thể giải quyết những vấn đề trong tương lai nếu bạn nhất quyết không chịu từ bỏ những thứ chẳng có ích lợi gì cho bạn trong hiện tại.

Hãy từ bỏ những lối mòn, hãy tự tin khám phá những con đường mới, chắc chắn chủng sẽ dẫn bạn đến với những điều vô cùng hấp dẫn và đầy bất ngờ.