Trang chủ
Tư liệu Truyện Kiều - Tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh
Tư liệu Truyện Kiều - Tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh
Tư liệu Truyện Kiều - Tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh
Tư liệu Truyện Kiều - Tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh
Tư liệu Truyện Kiều - Tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh

Tư liệu Truyện Kiều - Tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh

Tác giả : Nguyễn Tài Cẩn

Số trang : 543

Lượt xem : 114

Lượt tải : 23

Lượt đọc : 23

Kích thước : 7.73 MB

Đăng lúc : 6 ngày trước

Thể loại :

Văn Học Việt Nam Văn Học

Đọc trên điện thoại

Đọc Tư liệu Truyện Kiều - Tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh trên điện thoại

Hướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục (1957 – 2007) và 30 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (1979 – 2009), trong thời gian gần đây, bên cạnh việc xuất bản, phát hành kịp thời, đồng bộ sách giáo khoa và các loại sách tham khảo phục vụ giáo dục phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục còn chú trọng tổ chức biên soạn, xuất bản các bộ sách tham khảo lớn, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, mang ý nghĩa chính trị, văn hoá, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in ấn đẹp, gọi là sách tham khảo đặc biệt.

Loại sách này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên phổ thông, giảng viên đại học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục và đông đảo bạn đọc. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí xã hội trong thời kì mới, giữ gìn, “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" theo tinh thần Nghị quyết . Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, từng bước đưa giáo dục Việt Nam hoà nhập với thế giới.

Tham gia biên soạn mảng sách tham khảo đặc biệt là các nhà khoa học, các nhà giáo, nhà quản lí giỏi, nhiều kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực khác nhau, có uy tín đối với độc giả trong và ngoài nước. Cuốn Tư liệu Truyện Kiều - Thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn trường tân thanh của Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn mà quý độc giả đang có trong tay là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách tham khảo đặc biệt.

Đây là công trình tập hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất của Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn về văn bản Truyện Kiểu. Cuốn sách đưa ra những kiến giải về thời điểm Nguyễn Du viết Truyện Kiểu, về việc lựa chọn các bản trục đại diện cho ba miền Nam, Bắc, Huế. Đặc biệt, lần đầu tiên, một bản thì nghiệm phục nguyên, cố gắng sao cho gần nhất với bản sơ thảo Truyện Kiều được Giáo sư công bố cùng với những giải thích cần thiết để bạn đọc hiểu rõ con đường đi đến bản dự thảo phục nguyên như thế nào.

Xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc.

Có thể bạn sẽ thích