Tự Luyện Nội Công
Tự Luyện Nội Công

Tự Luyện Nội Công

Tác giả : Hồng Lĩnh

  • Số trang : 39
  • Lượt xem : 442
  • Lượt tải: 151
  • Đã đọc : 204
  • Kích thước : 14.13 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tự Luyện Nội Công

Nói đến NỘI CÔNG của Võ thuật cổ Truyền, người La nghĩ đến một sự tập luyện dễ chịu dựng những việc nặng nề mà người Lọc vô thường phải gánh vác.

Vì thế mà sức chịu dựng bền bĩ, sự khỏe mạnh kiên cường của cơ thề, nhiều khi bị đối phương dùng đòn mạnh, dùng cả vỡ khí tấn công mà không gây tồn thương cho cơ thể người có Nội Công. Có người đã vận Nội Công nằm đề xe hơi nặng hằng tấn chạy qua người, tay đấm vở vật cứng chắc v... Những đòn công phá đối phương đều do sự lập luyện của gân cốt mà thành.

Nó khác với một số quan niệm từ khí công và nội công được diễn giải với tính cách phổ thông và khoa học, sự luyện thở của thể dục thể thao ngày nay mà nhiều người biết và nhiều nhà học gid phân tách tỉ mỉ dựa trên cơ thể học.

Quyền sách nhỏ này nói về thuật Nội công cô truyền, nó bao gồm tập luyện thân xác, Lương thịt gia cốt chuyền na hòa hợp với sự hô hấp vào các huyệt đạo trong cơ thể, và cả các việc làm các loại thuốc dề cho gân cốt dược cáng rằm. Các loại thuốc của các vị vô sự đời xưu, ở nước ta gọi là các loại thuốc Gồng, ở Thị Lan và Campuchia gọi là thuốc Nồi, người Tàu gọi là thuốc Nội công.

Danh sách bình luận

Brand Slider