Tự Luyện Violympic Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 6 - Tập 1
Tự Luyện Violympic Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 6 - Tập 1

Tự Luyện Violympic Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 6 - Tập 1

Tác giả : Nguyễn Hải Châu – Lê Thống Nhất – Đặng Văn Quân

  • Số trang : 78
  • Lượt xem : 113
  • Lượt tải: 9
  • Đã đọc : 22
  • Kích thước : 20.71 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tự Luyện Violympic Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 6 - Tập 1

Bộ sách “Tự luyện violympic toán lớp 6 – tập 1,2” (bản đầy đủ) do tác giả Nguyễn Hải Châu – Lê Thống Nhất – Đặng Văn Quân biên soạn nhằm tập hợp các đề thi hay của các vòng thi Violympic để giúp các em học sinh lớp 6 tự luyện tập, làm quen các dạng toán, và vượt qua 35 vòng một cách xuất sắc. Bộ sách này gồm 2 tập: “Tự luyện violympic toán lớp 6 – tập 1” bao gồm 18 vòng và “Tự luyện violympic toán lớp 6 – tập 2” bao gồm 17 vòng của kỳ thi Violympic.

Danh sách bình luận

Brand Slider