Trang chủ
Tư Mã Binh Pháp
Tư Mã Binh Pháp
Tư Mã Binh Pháp
Tư Mã Binh Pháp
Tư Mã Binh Pháp

Tư Mã Binh Pháp

Tác giả : Chưa rõ

Số trang : 65

Lượt xem : 803

Lượt tải : 188

Lượt đọc : 10

Kích thước : 57.47 MB

Đăng lúc : 4 tháng trước

Thể loại :

Tâm Lý – Kỹ Năng Sống Kỹ Năng Học Tập – Làm Việc

Tải xuống (57.47 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Tư Mã Binh Pháp trên điện thoại

Thấy họ Điền càng ngày càng được tôn trọng trong nước Tề nên quan đại phu họ Bao thuộc phe họ Cao và họ Quốc bên dèm pha với Vua Cảnh: Công đề bản hạt họ Điền, Tin lời Vua Cảnh-Công bèn phế bỏ Nhương-Tư. Sau đó Tư phải bệnh mà chết. Vì lẽ ấy, nhóm đệ tử của Nhương Tư là Điền Khí, Điền –Bảo rất oắn-bạn bọn họ Cao, họ Quốc. Về sau tới đời Điền-Thường giết Giản-Công và tận diệt bọn họ Cao, họ Quốc. Tới đời Điền-Hoà tự lập xưng là Thái Công, cháu xưng là Tê-Uy-Vương,
Thời bấy giờ dùng binh đều phỏng theo phép của Nhương- Tư nhờ đó mà chư hầu phải đến triều cống nước Tề. Từ-Uy. Vương lại khiến quan đại phu xét lại Tư Mã Binh Pháp của thời trước đề thêm vào đó phép của Nhương Tư rồi đặt tên sách là TỰ MÃ NHƯƠNG TƯ BINH PHÁP.
Bình luận về sách ấy, quan Thái-Sử viết như sau: Ta đọc Tư Mã Binh-Pháp thấy sách thật là cao rộng, sâu xa, tuy ba đời dùng nó đề chinh phạt mà cũng chưa dùng hết nghĩa-lý, còn xét về vẫn chương thì cũng chưa phi hủy hết các điều hay.

Có thể bạn sẽ thích