Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quyền Con Người

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 24.94 MB
  • Số trang : 290
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 494
  • Đọc trên điện thoại :
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giai cấp, giải phóng con người.

Xuyên suốt tư tưởng cách mạng của Người, chữ “dân” - con người, luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu, bởi, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp cuối cùng chính là để giải phóng con người; và cách mạng chỉ thực sự thành công khi nhân dân được hưởng những quyền con người tốt đẹp. Việc đi sâu nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là một nhiệm vụ quan trọng và cần được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và học tập sâu hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, của TS. Lại Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Kiến thức cơ bản, Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Cuốn sách là nghiên cứu tâm huyết của tác giả về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó khẳng định những giá trị mang tính định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực thi và bảo vệ quyền con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 6 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT