Tử Vi Ứng Dụng Phong Thủy Ứng Dụng Mã Ma Trận 384

Tử vi ứng dụng là bộ sách vốn chỉ là những soạn chép cá nhân sau 50 năm nghiên cứu và hành nghề dịch học, nay tuổi đã gần về mép đất, vội tập hợp lại thành sách BNN GIẢI MÃ DỊCH HỌC, trước là cho con cháu trong nhà , cho học trò gần xa, sau là kính tặng bạn đọc có lòng yêu thích dịch học như một tài liệu tham khảo.

Người soạn chép sách này không cầu danh, cầu lợi. Danh thuộc về sách thần Kinh Dịch, lợi (nếu có) xin được làm công quả.

Bộ sách này gồm tập hợp 3 tiểu sách:

1/ Tử Vi Ứng Dụng

2/ Phong Thủy Ứng Dụng

3/ BNN Giải Mã Ma Trận 384

  • Tác giả: Nguyễn Nguyên Bảy
  • Số trang: 412
  • Lượt xem: 34
  • Lượt tải: 2
  • Đã đọc: 2
  • Kích thước: 8.97 Mb