Từ Vựng Hán Hàn Đơn Kép

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 997
  • Kích thước : 0.82 MB
  • Số trang : 142
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 471
  • Số lượt xem : 3.664
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Từ vựng hán hàn đơn kép” tập hợp trên 3000 từ vựng hán hàn bao gồm cả từ đơn và từ kép, đây là cuốn tài liệu cho phép các bạn tra cứu 1 cách dễ dàng các từ hán hàn thông dụng.