Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Cuốn sách "Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề" hay con còn gọi là từ vựng tiếng anh theo chủ điểm của tác giả Lê Minh – Hoàng Quý Nghiêm xuất bản đúng với sự mong mỏi của độc giả về việc mong muốn có tổng hợp, xuyên suốt các chủ đề.

Mặc dù trên thực tế có rất nhiều giáo trình, nhiều bài giảng video về việc học từ vựng, tuy nhiên suy xét cho cùng thì việc học từ vựng theo phương pháp hình ảnh, hoặc học từ gắn liền với câu, hoàn cảnh. và đặc biệt học từ vựng theo các chủ đề khác nhau sẽ giúp chúng ta nhớ và vận dụng tốt nhất.

Nội dung của cuốn sách đi theo các chủ đề:

Cardinal numbers - Số đếm
Ordinal numbers - Số thứ tự
Colour - Màu sắc
Days - Ngày
Months and Seasons - Tháng và mùa
The Weather - Thời tiết
Personal informations - Thông tin cá nhân
Family - Gia đình
Wedding - Đám cưới
Every day activities - Các hoạt động hàng ngày
Education - Giáo dục
Subjects - Các môn học