Tục Cưới Hỏi ở Việt Nam

Tác giả : Bùi Xuân Mỹ
  • Lượt đọc : 321
  • Kích thước : 6.34 MB
  • Số trang : 158
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 362
  • Số lượt xem : 2.497
  • Đọc trên điện thoại :
Tục lệ là một bộ phận cấu thành, không thể thiếu được của nền văn hoá truyền thống. Tục lệ chính là phong tục tập quán. Nó chịu sự chi phối của yếu tố lịch sử và hoàn cảnh địa lý. Vì vậy, tục lệ không chỉ là một tiêu chuẩn quan trọng để phân loại dân tộc, mà còn là một trong những nội dung cốt lõi của nền văn minh.

Tục cưới hỏi là nghi thức của con người, vì cưới hỏi là chuyện trọng đại của đời người, cho nên nội dung của nó cũng vô cùng phong phủ, và luôn luôn thu hút được sự quan tâm chú ý của mọi tầng lớp.

Cũng như mọi tục lệ khác, tục cưới hỏi cũng có tính kế thừa, tính biến hoá và tính phát triển... vì dưới bất kỳ một thời đại nào thì tục lệ cũng tiếp thu những diện mạo, tinh thần và cũng chịu sự ảnh hưởng của văn hoá, kinh tế, chính trị của thời đại đó.

Biên soạn cuốn sách này, chúng tôi chỉ xin giới thiệu những nội dung cơ bản của tục cưới hỏi của người Việt và một số dân tộc thiểu số khác trên đất nước ta cùng bạn đọc.