Trang chủ
Tục Ngữ Phong Dao - Một kho vàng chung của nhân loại
Tục Ngữ Phong Dao - Một kho vàng chung của nhân loại
Tục Ngữ Phong Dao - Một kho vàng chung của nhân loại
Tục Ngữ Phong Dao - Một kho vàng chung của nhân loại
Tục Ngữ Phong Dao - Một kho vàng chung của nhân loại

Tục Ngữ Phong Dao - Một kho vàng chung của nhân loại

Tác giả : Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

Số trang : 287

Lượt xem : 154

Lượt tải : 50

Lượt đọc : 21

Kích thước : 3.08 MB

Đăng lúc : 6 ngày trước

Thể loại :

Văn Học Việt Nam Văn Hoá – Nghệ Thuật

Đọc trên điện thoại

Đọc Tục Ngữ Phong Dao - Một kho vàng chung của nhân loại trên điện thoại

Trong Tập dưới quyền Tục ngữ Phong - dao này, chúng tôi sưu tập được cả thầy tám trăm hơn năm mươi bài, mỗi bài từ ba, bốn câu trở lên.

Kè sẽ bấy nhiêu bài, tựa trung cũng có ít bài văn chương thô tục, tư tưởng mờ tôi, mạch lạc chắp nối, chữ dùng trúc trắc, hoặc đã cho hàn như bài hát xâm, hát chèo, hát huê tình, ra em, .. hơn là thuộc về thì thuần Phong dao. Tuy vậy, chủng tôi cũng không đành lượt bỏ những bài ấy, vì như chúng tôi đã nói ở bài tựa tập trên, mục - đích chúng tôi chưa phải là đám kén chọn, lựa lọc hay chủ thích phê bình Tục ngữ Phong-dao. Chúng tôi chỉ mới có cái chủ nghĩa • tồn cần. Nên chúng tôi tìm kiếm được câu nào, là góp nhặt lấy câu ấy, cùng nhiều càng hay, sợ sau này không biết thu thập vào sách nào đề Tra-lạc đi mất, thì cũng là đáng tiếc.

Các bài xếp đặt vừa theo trật tự A B, vừa theo số câu nhiều ít.

Chúng tôi sở dĩ xếp như thế, cắt là đề kẻ tiếp tuôn với Tập trên, hai tập có thì hợp làm một, và sau này hoặc thêm, bớt bài nào cũng được tin. Những Câu đố in phụ ở phần dưới sách, chúng tôi hiện mới sưu tập, cộng được ba trầm hơn năm mươi Cách xếp đặt vẫn theo trật - tự A B và số của nhiều ít.

Sự sưu tập cũng vẫn theo cải chủ nghĩa tồn có ". Nên có lầm cầu thật là thô tục nhưng đồ tục, giảng thanh, chúng tôi cũng không nỡ bỏ, cho ghi chép cả vào đây.

Mỗi cân đó trỏ chỉ gì, chúng tôi chỉ đáp con một chữ, và liệt riêng vào một mục gọi là mục Giống các câu đố. Ai muốn tìm cầu nào thì phải theo số đánh của và chữ ở đầu tiếng đầu cầu mà tra là khắc thấy.

Có thể bạn sẽ thích