Tuyển Chọn 68 Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 6
Tuyển Chọn 68 Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 6

Tuyển Chọn 68 Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 6

Tác giả : Hoàng Hà

  • Số trang : 69
  • Lượt xem : 86
  • Lượt tải: 6
  • Đã đọc : 14
  • Kích thước : 11.93 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tuyển Chọn 68 Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 6

Cuốn ebook “Tuyển chọn 68 đề thi học kỳ 1 toán 6” tập hợp các đề thi học kỳ của các trường thuộc các quận TP.HCM và các đề thuộc các trường tỉnh thành trong cả nước, giúp các em lớp 6 rèn luyện ôn tập, làm quen với các dạng toán, chuẩn bị cho các kỳ thi học kỳ sắp tới.

Danh sách bình luận

Brand Slider