Tuyển tập 40+ bài tiểu luận hay trúng tuyển vào đại học y khoa ở Mỹ

ESSAYS THAT WILL GET YOU INTO Medical School

Sách bao gồm 7 chương được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng anh, giúp các bạn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và chuyên môn

  • Tác giả: Nguyễn Thành Yến
  • Số trang: 156
  • Lượt xem: 61
  • Lượt tải: 2
  • Đã đọc: 6
  • Kích thước: 23.66 Mb