Văn Hóa Tộc Người Khơ – Mú

Tác giả : Chu Thái Sơn
  • Lượt đọc : 371
  • Kích thước : 11.46 MB
  • Số trang : 166
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 203
  • Số lượt xem : 2.350
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Văn Hóa Tộc Người Khơ – Mú" của tác giả Chu Thái Sơn biên soạn nhằm mang đến cho bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về cộng đồng các tộc người đang sinh sống trên dải đất hình chữ S, trong sách khắc họa sinh động những nét văn hóa của tộc người Khơ Mú trên các phương diện : lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa ứng xử, văn hóa tâm linhViệt N am được biết đến như một đất nước có lịch sử dựng nước và giữ nước hào hừng.

Ngày nay, Việt am còn được biết đến là một quốc gia có cản qu n hùn vĩ, thiên nhiên thuận hòa và đặc biệt là con người binh dị, cần cù, chân thành, có nền văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc.

Là một quốc g ia có nhiều cộng đồng tộc người cùng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trinh lịch sử hình thành và phá t triển, bức tranh văn hóa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hỉnh ảnh, phong phú về ăm thanh và thắm sâu với yếu tố tăm linh tinh thần, điều đó được kết thành từ những bản sắc văn hóa riêng có của mỗi tộc người.

Bản sắc văn hóa của các tộc người trên đ ất nước Việt Nam thê hiện rõ trong các sinh hoạt tập thể củng như trong hoạt động kinh tế cộng đồng. Từ việc ăn, ở, mặc tới các ứng xử trong quan hệ xã hội, phong tục tập quán trong các dịp vui chơi, lễ tết, hiếu hỷ... tất cả đều có những nét riêng biệt. Và những riêng biệt về trang phục, lối sống, sinh hoạt... lại có những điểm chung tương đồng, đó là cần cù sán g tạo trong lao động sản xuất; cách đối xử hài hòa với thiên nhiên; là cách ứng xử nhân văn trong m ối quan hệ với nhau. N hững điểm chung đó chính là những p h â m chất tốt đẹp của con người Việt Nam , bản sắc của văn hóa Việt Nam.