Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 2.775
  • Kích thước : 12.30 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.348
  • Số lượt xem : 17.168
  • Đọc trên điện thoại :
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành giúp cho học sinh học tập các kỹ năng giải toán tiểu học.Cuốn sách bao gồm bài tập rèn luyện của những phần trong sách giáo khoa toán lớp 5.

Giới thiệu chương trình học tập Sách Giáo Khóa Toán Lớp 5 :

TOÁN LỚP 5 TẬP 1

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số
Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số
Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
Bài 5. Số thập phân
Bài 6. Luyện tập
Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Bài 9. Hỗn số
Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)
Bài 11. Luyện tập
Bài 12+13+14. Luyện tập chung
Bài 15. Ôn tập về giải toán
Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán
Bài 17. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Bài 19. Luyện tập
Bài 20. Luyện tập chung
Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 23. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Bài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tích
Bài 26. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 27. Héc-ta
Bài 28. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 29+30+31. Luyện tập chung
CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
Bài 32. Khái niệm số thập phân
Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Bài 34: Hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phân
Bài 35. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 36. Hai phân số bằng nhau
Bài 37. So sánh hai phân số thập phân
Bài 38. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 5
Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Bài 41. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Bài 44+45+46. Luyện tập chung
Bài 47. Tự kiểm tra
Bài 48. Cộng hai số thập phân
Bài 49. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 50. Tổng nhiều số thập phân
Bài 51. Luyện tập
Bài 52. Trừ hai số thập phân
Bài 53. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 54. Luyện tập chung
Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…..
Bài 57. Luyện tập
Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 59+60. Luyện tập
Bài 61+62. Luyện tập chung
Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 64. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Bài 67. Luyện tập
Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Bài 69. Luyện tập
Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài 71. Luyện tập
Bài 72+73. Luyện tập chung
Bài 74. Tỉ số phần trăm
Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 76. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 81+82. Luyện tập chung
Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi
Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1
Bài 85. Hình tam giác
Bài 86. Diện tích hình tam giác
Bài 87. Luyện tập
Bài 88. Luyện tập chung
Bài 89. Tự kiểm tra

Thuộc bộ sách