Trang chủ
Xuân Thu Tam Truyện
Xuân Thu Tam Truyện
Xuân Thu Tam Truyện
Xuân Thu Tam Truyện
Xuân Thu Tam Truyện

Xuân Thu Tam Truyện

Tác giả : Khổng Tử

Số trang : 1663

Lượt xem : 1.634

Lượt tải : 308

Lượt đọc : 10

Kích thước : 28.26 MB

Đăng lúc : 8 tháng trước

Thể loại :

Lịch Sử Khám Phá – Bí Ẩn

Tải xuống (28.26 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Xuân Thu Tam Truyện trên điện thoại

XUÂN THU là tên một bộ sử nước Lỗ do Khổng Tử (551 - 479 trước Tây lịch kỷ nguyên) ghi chép những việc quan trọng xảy ra hàng năm, từ đời vua Lỗ Ấn Công nguyên niên, tức là năm thứ 49 đời vua Chu Bình Vương, đến đời vua Lỗ Ai Công năm thứ 14, tức là năm thứ 39 đời vua Chu Kinh Vương, trong thời gian 242 năm. Khổng Tử gọi bộ sử ký ấy là XUÂN THU (春秋)

Có thể bạn sẽ thích