Cơ Chế Và Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ Tập 3
Cơ Chế Và Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ Tập 3

Cơ Chế Và Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ Tập 3

Tác giả : Thái Doãn Tĩnh

  • Số trang : 396
  • Lượt xem : 738
  • Lượt tải: 122
  • Đã đọc : 240
  • Kích thước : 15.87 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Cơ Chế Và Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ Tập 3

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách “CƠ CHẾ VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC HỮU CƠ"" này được biên soạn trên cơ sở cuốn “Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ (Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, năm 1999 và tái bản năm 2001) nhằm bổ sung thêm những kiến thức cơ bản và hiện đại về liên kết hoá học, các hiệu ứng cấu trúc, hóa học lập thể, nhất là các cơ chế phản ứng cụ thể trong các loại phản ứng cơ bản của hoa học hữu cơ như phản ứng thế gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng cộng gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng tách; phản ứng chuyển vị; phản ứng nhiệt và quang hoá; phản ứng oxy hoá khử.

Cuốn sách dùng cho sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh đang nghiên cứu về hoá học hữu cơ và có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu về hoá học hữu cd.

Cuốn sách gồm 15 chương được chia ra làm ba tập.

Chắc rằng cuốn sách còn có những chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu của độc giả, chúng tôi mong nhận được ý kiến nhận xét để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Tác giả

Danh sách bình luận

Brand Slider