Thi kỳ song tuyệt
Thi kỳ song tuyệt

Thi kỳ song tuyệt

Tác giả : Lê Kim Giao

  • Số trang : 147
  • Lượt xem : 250
  • Lượt tải: 26
  • Đã đọc : 55
  • Kích thước : 13.49 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Thi kỳ song tuyệt

Từ một ý thơ hay, đi tìm thế cờ thích hợp
Từ phút giải thế cờ chợt lại thấy hiện lên những tình ý sinh động của khúc thơ hay
Cả thơ và cờ hoà hợp với nhau trong niềm đam mê nghệ thuật tuyệt vời

Danh sách bình luận

Brand Slider